Dicționar de termeni financiari

Ți-am pregătit un dicționar de termeni financiari pentru că tu să fii 100% pregătit(ă) pentru a accesa creditele FINS, transparent, fără costuri ascunse.

Ce e un credit?

Creditul este un împrumut de bani, un contract între două părți – o parte care acordă împrumutul (creditor), și o parte care beneficiază/primește împrumutul (debitor). Suma creditului se numește principal.

Pe lângă principal, mai apar termenii de dobândă și comisioane, care sunt costurile creditului.

Creditul se acordă pe o perioadă de timp, care poate fi împărțită în 3 categorii:

  • perioada de utilizare a creditului, în care debitorul folosește banii și în care nu se rambursează din principalul împrumutat;
  • perioada de grație, în care debitorul a terminat de utilizat fondurile;
  • perioada de rambursare, în care debitorul plătește înapoi suma împrumutată (principal și dobândă).

Ce e creditul FINS?

Creditul FINS este un credit destinat acoperirii costurilor pe perioada studiilor, o linie de finanțare flexibila, croită exact pe nevoile studenților. Creditul FINS poate acoperi atât taxele de școlarizare, cât și cheltuielile de cazare, mâncare, transport, alte cheltuieli personale, materiale de studiu, etc, pe perioada studiilor.

Pentru a aplica, nu este nevoie de venituri anterioare, de un job, sau de multe ori, chiar de codebitor, deoarece creditele FINS se bazează pe istoricul academic și profesional al aplicantului. Creditul FINS este un credit flexibil, gândit pentru studenți, ce beneficiaza de o perioadă de grație pe timpul studiilor și de min. 6 luni după terminarea studiilor.

Ce tip de credit este creditul FINS?

Creditul FINS întră în categoria creditelor de consum, fiind un credit acordat studenților la studii de licență, sau la studii post-universitare. Spre deosebire de creditele clasice acordate de bănci, creditele FINS nu au ca principală cerință adeverința de venit, ci sunt centrate pe profilul academic si profesional al aplicanților.

Ce înseamnă un contract de credit?

Contractul de credit este convenția prin care un creditor acordă unui debitor un credit sub formă de împrumut. Contractul de credit este documentul formal care cuprinde toate condițiile si detaliile împrumutului.

Ce înseamnă perioada de utilizare a creditului?

Perioada de utilizare este perioada în care clientul / debitorul primește bani de la creditor, adică instituția financiară de la care se împrumută, în cazul acesta, FINS.

Ce e perioada de grație?

Perioada de grație este perioada care curge după terminarea perioadei de utilizare, perioada în care debitorul nu începe rambursarea creditului (achită doar dobânda și comisionul stabilite de creditor in prealabil). În perioada de grație, debitorul se poate dedica găsirii unui loc de muncă, planuri personale, etc, fără grija unei rate ridicate, conform graficului de rambursare a creditului.

Ce e un grafic de rambursare?

Graficul de rambursare este schema de rambursare a creditului, împărțită în rate lunare, pe perioada agreată. Graficul de rambursare conține detaliile creditului tău, situația ratelor, termenele și condițiile de plată, dobânzile percepute și eventualele costuri suplimentare.

Poți vedea cum arată un grafic de rambursare, accesând calculatorul de credite FINS.

Vezi ce sumă poți împrumuta cu FINS!

Ce e perioada de rambursare?

Perioada în care debitorul achită înapoi creditul (principalul împrumutat) și costurile aferente creditului, adica dobânda și comisionul.

Care e perioada de rambursare al creditului FINS?

In funcție de tipul de credit, de la 5 ani pentru creditele de master, și până la 10 ani pentru studiile de licență, în străinătate.

Cum se poate rambursa creditul FINS?

Creditul FINS se poate rambursa lunar, conform graficului de rambursare. Creditul se poate rambursa și anticipat, fie parțial, sau în totalitate, fără costuri suplimentare, înainte de terminarea perioadei de rambursare.

Ce e rambursarea anticipata?

O plată în avans, fie parțială (exemplu: 3 rate), fie totală – în care se achita tot soldul creditului. FINS nu percepe costuri suplimentare pentru rambursarea anticipată, în comparație cu alte instituții bancare.

Ce e un grafic de utilizare al creditului?

Graficul de utilizare este schema de utilizare al împrumutului, agreat cu debitorul conform nevoilor acestuia. Utilizarea se poate face eșalonat, sau toată suma. Cu FINS, studentul va beneficia de eșalonarea creditului, în funcție de nevoile sale, pentru a nu avea dobânda calculată la o sumă de care nu va avea nevoie imediat.

Ce include totalul de plată al creditului?

Totalul de plată al creditului este compus din: principal – suma împrumutată, dobânda curentă – calculată la soldul creditului, și comisioane.

Ce e comisionul de analiza al dosarului?

Comisionul de analiză este suma de plată prin care se acoperă cheltuielile ce provin pe parcursul acordării creditului. Spre exemplu, taxa de interogare / verificare la Biroul de Credit, costuri interne ce provin din analiza dosarului, comisionul îndatorat unor părți terțe în cazul unui credit acordat prin intermediari, etc.

Ce e comisionul lunar de administrare?

Comisionul pentru serviciile de administrare a contului, adică procesarea lunară a datelor, verificarea plăților efectuate, trimiterea de notificari, etc.

Ce înseamnă soldul creditului?

Valoarea curentă a împrumutului acordat, acesta poate fi mai mic decât valoarea totală a creditului pe perioada de utilizare și după ce debitorul începe să plătească împrumutul.
Exemplu: Creditul este de 10.000 EUR, însă la momentul x, soldul creditului poate fi de 8.500 EUR.

Ce înseamnă principal (în graficul de rambursare)?

Soldul creditului este denumit și principal.

Ce e dobânda?

Dobânda este costul creditului, instrumentul calculat pentru a compensa dobânda pe care creditorul o achită la rândul lui (inclusiv guvernele plătesc dobânzi), pentru riscurile pe care și le asumă în momentul în care acordă un credit, precum și faptul că nu poate folosi suma împrumutată atâta timp cât debitorul o utilizează. Există mai multe moduri prin care se calculează dobânda, aceasta poate fi fixă sau variabilă, în funcție de caz.

Ce e EURIBOR-ul?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) este rata de referință, anunțată de către Banca Centrală Europeană (BCE) și indicator al ratelor de dobânzi pentru împrumuturile în EURO, la care băncile participante în zona monetară UE își acordă reciproc împrumuturi. La indicele EURIBOR stabilit la nivel central se mai adaugă, în cazul unui credit contractat de către un client, o marjă ce cuprinde riscul de țară, costul rezervelor minime obligatorii și marja de siguranță a băncii.

Ce e DAE?

Dobânda anuală efectivă (DAE) exprima sub formă procentuală costul total al unui credit. DAE transformă comisioanele aferente unui împrumut sub forma unei dobânzi anualizate.

Ce e acordul BRC și CRC?

Creditorul verifică viitorii debitori pentru a se asigura ca aceștia nu au restanțe la alte credite în derulare. Pentru a verifica calitatea și reputația viitorilor debitori, creditorul are nevoie de acordul acestora pentru verificările respective la Biroul de Credit și Centrala Riscurilor Bancare. De asemenea, în cazul unor întârzieri la plata din partea clienților, fără ca aceștia să anunțe FINS despre situația lor financiară pentru a putea găsi o soluție, FINS transmite notificările aferente spre a fi înregistrate în bazele de date menționate.

Ce e o adeverința de venit?

Adeverința de venit este un document care atestă veniturile realizate pe o perioada recentă.

Ce înseamnă girant?

Girantul garantează, în cadrul contractului de credit, devenind răspunzător pentru plata ratelor în cazul în care împrumutatul nu îşi achită obligaţiile la timp şi poate fi supus chiar executării silite.

Care este diferența dintre codebitor și girant?

Codebitorul este participant la credit, veniturile acestuia sunt luate în considerare, alături de cele ale solicitantului de credit pentru obținerea unei sume împrumutate mai mari.

În cazul în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile, codebitorul este obligat sa plătească datoriile scadente.
Girantul nu participă cu veniturile sale la calculul împrumutului, însă îi revine obligația să achite datoriile debitorului în cazul în care acesta nu își mai onorează rambursarea creditului.

Cum aplic?

Ai totul gata? Aplici online!