Politica de protecție a datelor cu caracter personal HelloFINS

Continut

Introducere

Protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală. Prin urmare, vă vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați serviciile puse la dispoziție de către FINS IFN SA. Aceste servicii constau, în cea mai mare parte, în activități de creditare pe care noi, ca instituție nebancară le punem la dispoziția, în special, a studenților.

 

Cât despre noi, FINS IFN SA, suntem parte a grupului EDUCATIVA, cu o experiență de peste 12 ani în domeniul educației, făcând actualmente primii pași în ceea ce privește partea de activitate de creditare pentru studenți. Alături de noi fac parte din grupul EDUCATIVA entități precum: EDUCATIVA SRL, Fundatia Grupului EDUCATIVA, Reviro HR SRL, Asociația Reviro, Universalio Consultanta SRL, Universalio EDU-Advising SRL, Universalio Consiliere Educationala SRL, EDISON, EDUCATIVA Group Ltd.).

 

În îndeplinirea obiectului nostru de activitate, suntem responsabile -ca toate entitățile grupului EDUCATIVA, de altfel- de respectarea dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu prescurtarea in limba engleza GDPR sau in limba romana RGPD).

 

 

În sens restrâns, Regulamentul General privind Protecția Datelor este un regulament european care are rol în protejarea prelucrărilor datelor cu caracter personal și a drepturilor și libertăților persoanelor fizice referitoare la datele lor personale, instituind libera circulație a acestui tip de date.

 

Această politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind prelucrarea (activități care includ colectarea și utilizarea) datelor comunicate către FINS IFN SA de către agenții cărora studenții li se adresează în vederea obținerii unui împrumut pentru susținerea activităților educative. Agenții pot fi persoane juridice, fizice (de exemplu, universități) ce identifică oportunitățile de care poate beneficia studentul/aplicantul și îl înscriere pe acesta pe site-ul special pus la dispoziție de către organizația noastră, urmând ca noi sa desfășuram întregul proces de evaluare si eventual finanțare.

 


Prelucrarea efectuată de către FINS IFN SRL poate cuprinde activități, precum:

 • analiza dosarului prin care este solicitat împrumutul, urmată de validarea sau respingerea acestuia;
 • centralizarea dosarelor primite, cu evidențierea dosarelor validate și ale studenților beneficiari;
 • virarea împrumutului agreat în contul studentului al cărui dosar a fost validat.

În activitatea noastră, ne facem responsabili de respectarea cu strictețe a principiilor existente la nivelul GDPR-ului. Dintre acestea, menționăm:

 • principiul legalității, echității și transparenței- în sensul în care prelucrarea datelor se face într-o formă concisă, inteligibilă, doar în baza unui temei legal, respectând condițiile impuse prin acest regulament,
 • principiul limitării legate de scop – prelucrarea datelor este realizată pentru un scop clar, bine-definit și stabilit încă de la început;
 • principiul reducerii la minim a datelor- datele prelucrate vor fi doar cele relevante situației și limitate doar la scopul stabilit-;
 • principiul exactității- care învederează faptul că datele prelucrate trebuie să fie exacte, și actualizate-etc.

Practicile noastre privind protecția datelor sunt conforme cu legislația aplicabilă privind protecția datelor dar dacă, din orice motiv, termenii stabiliți în cadrul acestei politici privind protecția datelor nu sunt acceptabili pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să ne comunicați obiecția dvs. la adresa dpo@educativa.group (dpo@educativa.ro).

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate datele care se referă la dumneavoastră personal. Acestea includ date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, cetățenie, adresă de domiciliu, număr telefon etc.), date de identificare electronice (elemente identificare din diverse aplicații, IP, Skype ID, ID Facebook, Instagram etc.), informații privind istoricul educațional (detalii despre instituțiile absolvite) sau profesional (detalii istoric profesional), date despre membrii familiei (informații despre părinți sau tutori) implicate atunci când este necesara evaluarea acestora din perspectiva de garantare in cadrul serviciile de finanțare oferite de către operator.

 

În situația de față, aceste date cu caracter personal sunt acele date regăsite în cuprinsul dosarului pe care îl înaintați agentului acreditat, în vederea obținerii din partea FINS IFN SA a împrumutului bănesc. Acestea pot fi: nume, prenume, adresă de domiciliu, adresă de e-mail, număr de telefon, IBAN, CNP, informații privind istoricul educațional, potențial informații despre conturile de social media (daca ne contactați din aceste medii), etc

Persoană vizată. Prelucrare. Operator, respectiv persoană împuternicită de operator

Întâi de toate, ni se pare oportun să explicăm noțiunea de persoană vizată, des întâlnită în prezenta notificare și nu numai. Prin această noțiune este înțeleasă persoana ale cărei date personale sunt prelucrate, și care beneficiază de protecție si siguranță grație regulilor GDPR implementate de către operator în activitatea sa. Aceasta poate fi reprezentată de persoanele care apelează la sprijinul FINS IFN SA, prin intermediul dosarelor de împrumut înainte cu ajutorul agenților îndrituiți în acest sens.

 

Totodată, oferim o definiție pentru noțiunea de prelucrare, care înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Așadar, ori de câte ori vă sunt colectate datele personale oferite de către dvs., sau în interesul dvs., fiind apoi utilizate în diverse feluri, putem socoti că are loc a prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

 

Conform GDPR, „operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal”.
În prezenta situație, FINS IFNS SA îndeplinește rolul de operator, prelucrând datele cu caracter personal primite de la persoanele care apelează la serviciile pe care noi, în calitate de instituție nebancară, le oferim. Tot astfel, FINS IFN SA este entitatea care stabilește cadrul și regulile de prelucrare. În acest context, suntem obligați să asigurăm conformitatea activității noastre de prelucrare cu normele impuse de GDPR, cu scopul de a oferi siguranță persoanelor vizate, care își încredințează datele personale pentru îndeplinirea anumitor scopuri.

 

Tot în textul GDPR-ului este definită și noțiunea de persoană împuternicită de operator, ca fiind „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”. Acesta nu va prelucra datele personale ale persoanelor vizate decât cu acordul operatorului, în limitele și condițiile impuse de acesta.

În situația de față, persoanele împuternicite de operator pot fi persoanele care evaluează dosarele de cerere de împrumut bănesc ale studenților care aplică în astfel de program, și anume, consultanții din echipa FINS IFN SA.

Volumul serviciilor furnizate si categoriile de date

În cele ce urmează, vom descrie volumul serviciilor prestate de noi, bazate pe soluțiile existente puse la dispoziția dumneavoastră: aplicațiile de tip formular din site-ul web (https://www.hellofins.com/ro), sistemului financiar intern de gestiune a contractelor, sisteme de tip call – center, sisteme electronice de colectare informații puse la dispoziție de terți, sisteme de mesagerie electronice.

 

In cazul serviciului de baza, acesta este furnizat prin intermediul sistemelor de gestiune a relației cu candidatul/aplicantul sau persoanele împuternicite de acesta, a solicitării de acordare împrumut bănesc. In cazul furnizării serviciilor pentru elevi cu vârsta sub 16 ani, procesele si activitățile vor putea fi derulate abia după obținerea aprobării părintelui/tutorelui (prin consimțământ expres acordat), datele acestuia urmând a fi de asemenea prelucrate.

 

Toate informațiile colectate despre dumneavoastră sunt strict folosite pentru scopul individual pentru care a fost colectat, conform mandatului acordat si/sau respectiv a contractelor semnate – acolo unde este cazul. Grupul nostru deține si alte sisteme operaționale interne cu scopul acoperirii cerințelor si oferii suportului necesar desfășurării serviciilor contractate, prin care tranzitam informațiile colectate cu scopul oferirii celor mai bune servicii aferente solicitării primite.

 

În scopul acordării împrumutului solicitat de către studentul/aplicantul, ne puneți la dispoziție în scopul analizei dosarului de împrumut și a acordării împrumutului bănesc solicitat următoarele tipuri de informații:

 

 • date de identificare și caracteristici personale (nume, prenume, CNP, categorie de încadrare, adresă de domiciliu, adresă de rezidență, adresă de e-mail, număr telefon, clasă/an studiu, etc.),
 • informații privind istoricul educațional (detalii privind instituții absolvite)
 • istoric profesional (detalii privind istoricul profesional),
 • IBAN-ul (în vederea virării ulterioare a sumei de bani împrumutate)

Aceste date sunt necesare în vederea alcătuirii dosarului de solicitare de împrumut, și ulterior ,pentru analiza acestuia de către noi, FINS IFN SA, în vederea validării sau invalidării acestuia. Validarea este urmată în mod evident de acordarea sumei de bani solicitate.


FINS IFN SA nu solicită și nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale, ci doar date non-sensibile necesare și relevante, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal să facă acest lucru într-o etapă ulterioară. Datele considerate sensibile/cu caracter special ar putea fi, dar nu se limitează la: informații referitoare la rasă sau etnie, opinii politice, religie, calitatea de membru al sindicatelor, sănătate, preferințe sexuale sau cazier judiciar.


În realizarea programului de creditare al studenților, FINS IFN SA nu are de a face cu prelucrarea datelor personale referitoare la persoanele care nu au îndeplinit vârsta de 16 ani, deoarece, în mod logic, persoanele vizate sunt studenții, care în mod precis, au vârsta mai mare decât 16 ani.


Informațiile puse nouă la dispoziție de către dumneavoastră și regăsite în solicitarea de împrumut rămân în cadrul organizației noastre și nu sunt transferate către alte entități- alți parteneri sau împuterniciți. Acest lucru este explicat de faptul că împrumuturile acordate provin din resursele acumulate în prealabil de către FINS IFN SA, acordate apoi studenților a căror dosare de împrumut sunt considerate valide. În acest mod, nefiind implicate și alte entități, analiza cererilor de împrumut are loc doar în cadrul organizației noastre. Se pot face raportări sintetice, fără prezenta informațiilor dvs. personale către finanțatorii FINS IFN SA.

Durata stocării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul acestui program vor fi păstrate, în primul rând, pe toată durata de desfășurare a contractului, adică până în momentul rambursării totale a împrumutului primit. Apoi, datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către FINS IFN SA pentru o durată de 17 ani, cu scopul de a ține o evidență în ceea ce privește istoricul împrumuturilor acordate.

Transferul in si din afara Spațiului Economic European

Organizația noastră nu utilizează pentru furnizarea serviciilor și prelucrarea datelor dvs. furnizori din afara Spațiului Economic European.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt obținute fie direct de la persoana vizata prin înscrierea pe website-ul organizației, fie prin agenții acreditați în acest sens, la care persoana vizata a apelat în momentul în a solicitat activitatea de creditare din partea FINS IFNS SA. Rolul acestor agenți este de a identifica oportunități de creditare și de a vă înscrie pe un site special pus la dispoziție de către organizație, agentul având si rolul de revalidare a solicitării dumneavoastră, acționând ca operator.


Din momentul înscrierii, intrați în baza noastră de date, iar solicitarea dumneavoastră intră în fluxul de aprobare, putând fi solicitate informații suplimentare in general aferente activității pe care o veți desfășura sau asupra acoperirii garanțiilor necesare. Această etapă este urmată de validarea sau invalidarea solicitării de împrumut, indiferent cum informația urmând sa fie trimisa direct persoanei vizate cu explicațiile necesare.


Odată validată, sunteți acceptați în vederea acordării cu împrumut a sumei de bani, alături de informații concrete legate de calendarul de plăti ce trebuie avut in vedere si metodele aferente de achitare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic al operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise în prezenta nota de informare este un temei contractual reprezentat de executarea unui contract de credit la care sunteți parte sau pentru a face demersuri pentru încheierea acestuia, împrumut oferit de către FINS IFN SA.

Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul neautorizat, pentru a menține acuratețea datelor și a asigura utilizarea corectă a acestora , implementăm măsuri de securitate fizică, tehnice (IT) dar și organizaționale rezonabile și adecvate pentru a proteja eficient toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.


În acest sens dorim să vă informăm despre faptul că utilizăm procedeul de criptare în ceea ce privește orice transmitere pe cale electronică a datelor dumneavoastră cu caracter personal cat si in cazul stocării acestora pe dispozitivele organizației. Așadar, informațiile pe care le furnizați vor fi transmise ulterior, în forma criptată, folosind protocolul SSL (Secure Socket Layer) pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terți. Pentru a vă convinge de faptul că în practica noastră nu suntem străini de aceste metode de securitate, vă informăm că puteți identifica acest aspect prin faptul că, spre exemplu, în bara de stare a browserului dvs. apare simbolul unui lacăt închis, iar bara de adresă începe cu „https“. Securitatea datelor va fi ajustată în funcție de stadiul actual al tehnicii.


În rândul măsurilor organizatorice luate de către organizația noastră și care garantează siguranța prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se înscrie și faptul că este îndeplinită procedura de instruire a persoanelor împuternicite de operator în sensul respectării normelor GDPR și conștientizării importanței acestora. În cazul în care persoanele împuternicite de operator sau angajații acestuia intră în contact cu datele dvs cu caracter personal, acest lucru este realizat în condiții legale, de securitate, întrunindu-se garanțiile necesare.

 

În eventualitatea în care noi, în calitate de operator, colaborăm cu un alt operator în prelucrarea datelor cu caracter personal, garantăm încheierea în mod legal și transparent a unui acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conținutul căruia este explicată pe larg divulgarea datelor cu caracter personal către celălalt operator, totul realizându-se în condiții care să asigure protecția prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră

1. Dreptul de acces
Aveți dreptul să solicitați oricând informații de la noi despre datele stocate despre dvs., precum si, între altele, despre originea acestora, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise aceste date și despre scopul stocării. Pentru toate celelalte copii, cu excepția primei copii, pot fi facturate costuri administrative rezonabile. Aceasta nu se aplică pentru comunicarea informațiilor pe cale electronică.
2. Dreptul de retragere
Dacă v-ați dat acordul cu privire la utilizarea datelor, îl puteți retrage în orice moment cu efect pentru viitor (o dată ce serviciile contractate au fost finalizate), fără a vă expune motivele. Pentru aceasta este suficient să trimiteți un e-mail dpo@educativa.ro. Acest demers al dvs. nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până în acel moment, aceasta rămânând un proces legal și valabil, deoarece retragerea consimțământului la prelucrarea datelor are efect doar pentru viitor. De asemenea, dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
3. Dreptul de rectificare
În cazul în care datele dvs. colectate de organizația noastră sunt incorecte, puteți să solicitați corecția acestora în orice moment prin contactarea proiectului/serviciului de interes pentru dvs. sau a reprezentantului cu care sunteți în contact.
4. Dreptul de ștergere
Aveți dreptul să obțineți de la FINS IFN SA ștergerea datelor dumneavoastră, ce poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile prelucrării; situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare; situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate fi efectuată în orice moment, prin intermediul solicitării prin metodele deja enunțate sau utilizând datele noastre de contact generale aferente fiecărui proiect/serviciu. De regulă, datele dvs. sunt șterse imediat, dar nu mai târziu de o lună de la solicitarea acestui drept. Dacă ștergerea contravine intereselor organizației sau menținerea datelor este necesară conform obligațiilor de păstrare a datelor stabilite prin lege, contract sau prin reglementări legislative, respectiv comerciale sau altor motive prevăzute de lege, în loc de ștergere, se poate efectua numai blocarea datelor dvs. Dacă acesta este cazul contului dvs. de client, veți primi o notificare de la noi în acest sens. După ștergerea datelor dvs., nu mai este posibilă primirea informațiilor. Dacă nu ați utilizat profil de client timp de 5 ani profilul va fi considerat inactiv. În acest caz, toate datele cu caracter personal care nu mai trebuie stocate din motive legislative vor fi șterse după termenul menționat anterior. Datele cu caracter personal (cum ar fi datele de bază) care nu trebuie șterse din motive juridice vor fi blocate pentru siguranța dvs.
5. Dreptul de portare a datelor
În cazul în care ne solicitați datele cu caracter personal puse la dispoziție, dacă doriți, vă vom furniza sau comunica dvs. sau unei alte persoane responsabile datele într-un format structurat, comun și procesabil electronic. Acesta din urmă numai dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și doar aferent datelor pe care ni le-ați încredințat. Datele obținute în urma serviciilor prestate nu intră în scopul unui astfel de proces, urmând ca o discuție să fie abordată separat.
6. Dreptul la obiecție
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și cazurile prevăzute de legea aplicabilă (situații care includ prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct), în orice moment și fără a vă expune motivele. În plus, vă atragem atenția ca, prin refuzarea tuturor proceselor de prelucrare a datelor, este posibil ca realizarea contractului cu privire la serviciile angajate și desfășurarea programelor pentru clienți să poată fi limitate sau să nu mai poată fi realizate, rugându-vă astfel să analizați cu atenție înainte de transmiterea unor astfel de solicitări.
7. Drepturi extinse în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate
În afară de drepturile menționate mai sus, în ceea ce privește prelucrarea datelor în scopul evaluării personalizate (acolo unde este aplicabilă crearea de profiluri), aveți dreptul suplimentar la intervenția umană în procesul de luare a deciziilor, dreptul de a contesta decizia și dreptul de a vă exprima punctul de vedere.

Contact (pentru punerea în vigoare a drepturilor persoanelor vizate)

Dacă ne contactați prin email la dpo@educativa.group sau prin poșta (Str. Semilunei, Nr. 4-6, Sector 2, București, România), informațiile furnizate de dvs. (adresa dvs. de email, numele dumneavoastră si numărul dvs. de telefon, daca este cazul) vor fi stocate de noi pentru a va răspunde la întrebări, respectiv pentru a va satisface solicitarea. Stergem datele care apar in acest context după ce spațiul de stocare nu mai este necesar sau limitam procesarea daca exista obligații de păstrare stipulate de lege.

Dreptul de a depune plângere

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de supraveghere (menționată în secțiunea 13 de mai jos), cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă sunteți de părere că vi s-au încălcat drepturile privind protecția datelor

Întrebări despre protecția datelor

Întrebările legate de toate prelucrările de date pot fi adresate oricând la:

Adresa: Str. Semilunei, Nr. 4-6, Sector 2, București, România.
Responsabil cu protecția datelor :
Email: dpo@educativa.ro
Telefon: 0724.215.361

 

Nu în ultimul rând, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la următoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro
Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro
Tel.: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

 

Versiunea 1, 02.08.2021