Creditul FINS
pentru studii de
Licență
în România

Creditul pentru
The Entrepreneurship Academy

Până la 25.000 EUR pentru taxa de școlarizare.

Creditul pentru
Bucharest International School of Management

Până la 25.000 EUR pentru taxa de școlarizare.

Eligibilitate:

Ai aplicat sau ești acceptat(ă) la una din cele două universități: The Entrepreneurship Academy sau Academia Europeană pentru Asistenți Medicali.
Nu figurezi ca restanțier(ă) la plata unor împrumuturi către alte instituții financiare.
În evaluarea aplicației pentru credit ținem cont de:

Performanța academică obținută până în prezent

Stagii de practică sau experiență de muncă anterioară

Experiența internațională avută până în prezent

Activități extrașcolare și eventuale certificări profesionale

Creditele FINS

Creditul pentru
The Entrepreneurship Academy

Finanțarea se acordă cu prioritate pentru plata taxei de școlarizare, în limita a 25.000 EUR pe parcursul celor 4 ani de studii.

Condiții de utilizare:

Creditul se acordă doar pe durata studiilor – maxim 4 ani

Plata taxei de școlarizare direct către universitate, conform graficului stabilit cu universitatea, de două ori pe an, în august și februarie.

În perioada de utilizare a creditului vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma utilizată din credit, începând cu finalul primei luni de utilizare.

Întreruperea studiilor din orice motiv atrage suspendarea utilizării sumelor aprobate și care încă nu au fost utilizate și atrage după sine declanșarea perioadei de rambursare.

Perioada de grație:

Maxim 6 luni după terminarea
studiilor, la cerere;

În această perioadă vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma împrumutată.

Perioada de rambursare:

Se întinde pe o durată

de maxim 10 ani

Rate egale pe toată durata perioadei de rambursare

Perioada de rambursare 

începe:

La finalizarea studiilor

SAU

După perioada de grație de maxim 6 luni după finalizarea studiilor

SAU

Imediat, în momentul în care studentul își pierde statutul de student sau de good academic standing.

Creditul poate fi rambursat anticipat, în orice moment,
fără costuri suplimentare.

Suma maximă pe care o poți împrumuta va fi stabilită în funcție de nevoile exprimate, bugetul declarat în cadrul aplicației și doar după analiza dosarului de aplicație și interviu.

Dobândă

Creditul FINS are o dobândă de 9.5% și 11.5%, în timpul studiilor, în perioada de grație și în primele 6 luni din perioada de rambursare.

Iar începând cu a 7-a lună de când începi să rambursezi împrumutul, poți beneficia de o reducere a dobânzii până la 9%.

Alte costuri

Comision acordare credit:
200 EUR (se plătește o singură dată, la acordarea creditului)

Comision de administrare lunar: 15 EUR (se plătește lunar, pe toata perioada creditului)

Comision rambursare anticipată: 0%

Creditul pentru Academia Europeană pentru Asistenți Medicali

Finanțarea se acordă cu prioritate pentru plata taxei de școlarizare, în limita a 25.000 EUR pe parcursul celor 3 ani de studii.

Condiții de utilizare:

Creditul se acordă doar pe durata studiilor – maxim 3 ani

Plata taxei de școlarizare direct către universitate, conform graficului stabilit cu universitatea.

În perioada de utilizare a creditului vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma utilizată din credit, începând cu finalul primei luni de utilizare.

Întreruperea studiilor din orice motiv atrage suspendarea utilizării sumelor aprobate și care încă nu au fost utilizate și atrage după sine declanșarea perioadei de rambursare.

Perioada de grație:

Maxim 6 luni după terminarea
studiilor, la cerere;

În această perioadă vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma împrumutată.

Perioada de rambursare:

Se întinde pe o durată

de maxim 10 ani

Rate egale pe toată durata perioadei de rambursare

Perioada de rambursare 

începe:

La finalizarea studiilor

SAU

După perioada de grație de maxim 6 luni după finalizarea studiilor

SAU

Imediat, în momentul în care studentul își pierde statutul de student sau de good academic standing.

Creditul poate fi rambursat anticipat, în orice moment,
fără costuri suplimentare.

Suma maximă pe care o poți împrumuta va fi stabilită în funcție de nevoile exprimate, bugetul declarat în cadrul aplicației și doar după analiza dosarului de aplicație și interviu.

Dobândă

Creditul FINS are o dobândă între 9.5% si 11.5%, în timpul studiilor, în perioada de grație și în primele 6 luni din perioada de rambursare.

Iar începând cu a 7-a lună de când începi să rambursezi împrumutul, poți beneficia de o reducere a dobânzii până la 9%.

Alte costuri

Comision acordare credit:
200 EUR (se plătește o singură dată, la acordarea creditului)

Comision de administrare lunar: 15 EUR (se plătește lunar, pe toata perioada creditului)

Comision rambursare anticipată: 0%

Creditul pentru Bucharest International School of Managementi

Finanțarea se acordă cu prioritate pentru plata taxei de școlarizare, în limita a 25.000 EUR pe parcursul celor 3 ani de studii.

Condiții de utilizare:

Creditul se acordă doar pe durata studiilor – maxim 3 ani

Plata taxei de școlarizare direct către universitate, conform graficului stabilit cu universitatea.

În perioada de utilizare a creditului vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma utilizată din credit, începând cu finalul primei luni de utilizare.

Întreruperea studiilor din orice motiv atrage suspendarea utilizării sumelor aprobate și care încă nu au fost utilizate și atrage după sine declanșarea perioadei de rambursare.

Perioada de grație:

Maxim 6 luni după terminarea
studiilor, la cerere;

În această perioadă vei plăti doar comisionul de administrare lunar și dobânda calculată la suma împrumutată.

Perioada de rambursare:

Se întinde pe o durată

de maxim 10 ani

Rate egale pe toată durata perioadei de rambursare

Perioada de rambursare 

începe:

La finalizarea studiilor

SAU

După perioada de grație de maxim 6 luni după finalizarea studiilor

SAU

Imediat, în momentul în care studentul își pierde statutul de student sau de good academic standing.

Creditul poate fi rambursat anticipat, în orice moment,
fără costuri suplimentare.

Suma maximă pe care o poți împrumuta va fi stabilită în funcție de nevoile exprimate, bugetul declarat în cadrul aplicației și doar după analiza dosarului de aplicație și interviu.

Dobândă

Creditul FINS are o dobândă între 9.5% si 11.5%, în timpul studiilor, în perioada de grație și în primele 6 luni din perioada de rambursare.

Iar începând cu a 7-a lună de când începi să rambursezi împrumutul, poți beneficia de o reducere a dobânzii până la 9%.

Alte costuri

Comision acordare credit:
200 EUR (se plătește o singură dată, la acordarea creditului)

Comision de administrare lunar: 15 EUR (se plătește lunar, pe toata perioada creditului)

Comision rambursare anticipată: 0%

De ce buget ai nevoie pentru a studia în străinătate?

Vezi ce sumă poți
împrumuta cu FINS!